Yksityishenkilön palvelumaksu

10%

Yksityishenkilö voi laskuttaa asiakasta joko laskutuspalvelun (esim. ukko.fi tai eezy.com) tai palkanmaksupalvelun kautta.

Laskutuspalvelua käyttäessäsi olet kuin yrittäjä. Toisin sanottuna, ostajan näkökulmasta vastuut ovat aivan samat kuin yritykseltä ostaessa. Asiakas myös saa kotitalousvähennyksen samalla tavalla kuin jos sinulla olisi oma yritys. Myyjälle etuna on se, että ei tarvitse itse hoitaa kirjanpitoa, eikä verottaja yhtä helposti tulkitse sinua yrittäjäksi, kuin jos perustaisit oman yrityksen. Mikäli käytät laskutuspalvelua, katso esimerkit yrittäjän osiosta.

Käyttäessäsi palkanmaksupalvelua (esim. palkkaus.fi), sinun ja ostajan välille syntyy työsuhde. Palkanmaksupalvelu hoitaa työnantajan ja työntekijän puolesta lakisääteiset sivukulut, kuten eläkevakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun. Työnantaja on kuitenkin velvoitettu vakuuttamaan työntekijä, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät. Työsuhteen syntyminen voi madaltaa tilaajan halua palkata henkilö, joka laskuttaa palkanmaksupalvelun kautta. Tämän takia suosittelemmekin, että käytät laskutuspalvelua. Palkkauspalvelun käyttäminen voi kuitenkin olla taloudellisesti paras vaihtoehto silloin kun laskuttaa yhtä asiakasta kerralla enemmän (esim. yli 500€) ja voit luottaa siihen, että ostaja hankkii tapaturmavakuutuksen.

ESIMERKKI 1:

Harrastelijavalokuvaaja haluaa hääkuvauskeikasta bruttona 300€ palkkion. Kuinka paljon asiakas maksaa keikasta kun sivukulut ja palvelumaksut otetaan huomioon?

Valokuvaajan tavoittelemaan 300€ palkkaan lisätään ensiksi lakisääteiset sivukulut:

Työeläkemaksu: 18.95%
Sairausvakuutusmaksu: 1.08%
Työttömyysvakuutusmaksu: 0.80%
Yht: 20.83%

Välisumma: 362.49 €
(300€ x 1.2083)

Katso seuraava vaihe

Lisätään palkkaus.fi palvelun palvelumaksu (4€):

362.49 € + 4 € = 366.49 €

Lisätään Kyvykäs-palvelun palvelumaksu (10%). Palvelumaksu lasketaan asiakkaalta tilitettävästä summasta, joten se lasketaan:

366.49 € / 0.9 = 407.20 €

Asiakkaalta veloitetaan: 407.20 €

Valokuvaajan palkka bruttona: 300 €
Lakisääteiset sivukulut: 62.49 €
Palkkaus.fi palvelumaksu: 4€
Kyvykäs-palvelumaksu: 40.70 €

Asiakaalle ilmoitettava summa: 407.20 €

ESIMERKKI 2:

Pekka leikkaa naapurinsa nurmikkoa kuukausisopimuksella (4krt/kk) ja myy palveluaan hintaan 15€/h. Laskutus tapahtuu yhdellä laskulla.

Kuinka paljon Pekalle jää rahaa keikasta?

Pekka leikkaa asiakkaan ruohoa 4h/kk hintaan 15€/h. Asiakas siis maksaa palvelusta 60€/kk. Laskutus hoidetaan kerran kuukaudessa.

Kyvykäs-palvelun palvelumaksu on 6 €.
Palkkaus.fi palvelumaksu on 4 €.
Palvelumaksut yhteensä: 10 €.


Palkkaus.fi hoitaa työnantajan kulut asiakkaan puolesta. Nämä siis laskutetaan ennen kuin Pekka saa palkan.

Sivukulut 0vat yhteensä 20.83% (katso esimerkki 1).

Sivukulut ovat: 11.68 €
56€ x 20.85%

Asiakas maksaa: 60 €

Palvelumaksu: 10 €

Työnantajan sivukulut: 11.68

Pekalle bruttona: 38.32€